Quyền riêng tư và chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của người truy cập website. Chính sách này được tạo ra nhằm giải quyết thông tin cá nhân của bạn.
Trang web http://chammuseum.danang.vn sử dụng cookie. Khi truy cập trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, nghĩa là bạn đồng ý sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách.
(1) Những thông tin chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau:
(a) Thông tin về máy tính, lượt viếng thăm và sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, chiều dài của lượt truy cập, xem trang và chuyển hướng trang web.
(b) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để đăng ký.
(c) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký các dịch vụ trang web, thông báo email và / hoặc các bản tin của chúng tôi.
(d) Bất kỳ thông tin khác mà bạn chọn để gửi cho chúng tôi.
(e) Các thông tin khác.
(2) Cookies 
Cookie gồm một đoạn văn bản được gửi bởi một máy chủ đến một trình duyệt web và lưu trữ bởi trình duyệt này. Các thông tin sau đó được gửi lại cho máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Điều này cho phép các máy chủ có thể xác định và theo dõi các trình duyệt web.
Chúng tôi sử dụng “phiên” cookie trên trang web để dõi theo các bạn trong khi bạn điều hướng trang và các cách sử dụng khác.
Cookies sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn cho đến khi bị xóa, hoặc cho đến khi chúng hết hạn sử dụng.
Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng các trang web này. Google Analytics tạo ra các thông số thống kê và các thông tin về việc sử dụng trang web bằng những phương tiện từ các tập tin cookie, được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Các thông tin liên quan đến trang web sẽ được sử dụng để báo cáo về hoạt động của trang. Google sẽ lưu trữ thông tin này. Tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Google tại: http://www.google.com/privacypolicy.html.
(3) Sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi thông qua trang web sẽ được sử dụng cho các mục đích đã quy định trong chính sách bảo mật hoặc ở các bộ phận có liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
(a) Quản lý trang web;
(b) Nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hoá trang web;
(c) Gửi cho bạn thông tin về truyền thông thương mại (non-marketing)
(d) Gửi email thông báo mà bạn đã yêu cầu.
(e) Gửi cho bạn bản tin và truyền thông tiếp thị khác liên quan đến kinh doanh của chúng tôi hoặc của bên thứ ba đã được lựa chọn cẩn thận mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, qua đường bưu điện hoặc qua email hoặc các cách thức khác (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bạn không còn muốn nhận thông báo)
(f) Cung cấp cho bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng – nhưng thông tin này sẽ không được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào.
(g)  Giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của bạn liên quan đến trang web.
(h) Sử dụng khác.
Nếu bạn gửi thông tin cá nhân công khai trên trang web, chúng tôi cũng sẽ công khai chúng và ngược lại việc sử dụng thông tin  này tuân theo quy định của giấy phép mà bạn cấp quyền cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích tiếp thị trực tiếp nếu như không có sự đồng ý của bạn.
(4) Tiết lộ tin tức 
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho nhân viên, cán bộ, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ trong chừng mực hợp lý nhằm phục vụ các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật này.
Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:
(a) Theo yêu cầu của luật pháp;
(b) Hỗ trợ bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc thủ tục tố tụng pháp lý.
(c) Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);
(d) Cho người mua (hoặc mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản mà chúng tôi đang (hoặc đang dự tính) bán.
(e) Cho bất kỳ ai chúng tôi tin rằng có thể áp dụng cho một tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền công bố thông tin cá nhân, mà theo ý kiến của chúng tôi, tòa án hoặc cơ quan như vậy sẽ hợp lý để tiết lộ thông tin cá nhân.
Ngoài các chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba.
(5) Truyền dữ liệu quốc tế 
Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này.
Thông tin mà bạn cung cấp có thể được chuyển giao cho các nước (trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, (các nước khác) mà không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với những nước trong khu vực kinh tế châu Âu.
Ngoài ra, thông tin cá nhân mà bạn gửi công khai trên các trang web sẽ được công bố trên mạng Internet và có thể trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc sử dụng hoặc sử dụng sai thông tin đó bởi những người khác.
Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển nhượng thông tin cá nhân.
(6) Bảo mật thông tin cá nhân của bạn 
Chúng tôi sẽ phải tiến hành các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên máy chủ của chúng tôi (mật khẩu và tường lửa bảo vệ). Tất cả các giao dịch điện tử mà bạn thực hiện hoặc nhận từ chúng tôi sẽ được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
Tất nhiên, truyền dữ liệu qua internet vốn đã không an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu được gửi qua internet.
(7) Sửa đổi chính sách 
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này kể từ giờ bằng cách đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.
Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về những thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi qua email.
(8) Quyền lợi của bạn 
Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn. Cung cấp thông tin như vậy sẽ phải chịu:
(a) Cung cấp bằng chứng hợp lý để xác định bạn (cho mục đích này, chúng tôi thường chấp nhận một bản sao hộ chiếu có xác nhận của một luật sư, ngân hàng cộng với bản gốc của một hóa đơn tiện ích hiển thị địa chỉ hiện tại của bạn).
Chúng tôi có thể giữ thông tin cá nhân trong phạm vi pháp luật cho phép.
Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bằng cách gửi email cho chúng tôi. Trong thực tế, bạn sẽ thường hoặc hoàn toàn đồng ý trước để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, hoặc chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để lựa chọn từ việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
Trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện của các trang web bên thứ ba.
(9) Cập nhật thông tin 
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân của bạn cần phải được sửa chữa hoặc cập nhật.
(10) Liên hệ 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện.