Hợp tác quốc tế

Nằm trong chiến lược phát triển của bảo tàng Chăm, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác quốc tế đối với các quốc gia khác nhau. Hiện tại bảo tàng Chăm đã thực hiện hợp tác với các quốc gia Pháp, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Campuchia.

Chương trình hợp tác của chúng tôi xoay quanh việc cắt cử chuyên gia đến những nước tiên tiến, có nhiều kinh nghiêm trong việc bảo quản, trưng bày hiện vậy cổ xưa. Nhất là đối với các hiện vật quan trọng, có nhiều giá trị. Chúng tôi cũng đã tham khảo cách làm sao để tổ chức hoạt động bảo tàng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp theo chuẩn của những bảo tàng văn hóa lớn trên thế giới, nhất là các bảo tàng tại Pháp, Mỹ, Nhật và Ấn Độ.

Ngoài việc cử các chuyên gia đi học tập kinh nghiệm về cách thức quản lý, bảo quản, vận hành bảo tàng, chúng tôi cũng thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài đến tham quan, trao đổi tại bảo tàng Chăm. Thông qua đó, có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như nhận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính trong việc xây dựng bảo tàng Chăm.

Bảo tàng Chăm cũng thường xuyên tham gia các buổi triễn lãm hiện vật tại các cuộc triển lãm có quy mô lớn trong và ngoài nước, mục tiêu là quảng bá thương hiệu, hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới. Trong quá trình tham gia triển lãm, chúng tôi đã nhận được sự hoan nghênh, tán thưởng của các du khách đến tham quan, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức triển lãm tại địa phương.