Hợp tác quốc tế

Pháp

Trong những năm 1990, Hiệp hội những người bạn Đông phương của Pháp (AFAO) và Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) đã tài trợ cho việc xuất bản một cuốn catalogue mới về Bảo tàng ĐK Chăm. Cuốn catalogue đã được ấn hành lần đầu tiên bằng tiếng Pháp vào năm 1997.

Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến Cộng hòa Pháp vào tháng 10 năm 2002, một chương trình hợp tác về văn hóa đã được thống nhất giữa hai Chính phủ. Trong khuôn khổ của chương trình này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã gửi nhiều hiện vật tham gia cuộc triển lãm “Kho tàng nghệ thuật Việt Năm: Điêu khắc Champa” tại Bảo tàng Guimet, Paris, từ 11/10/2005 đến 09/01/2006.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm hiện đang tham gia dự án bảo quản và trưng bày với nguồn tài trợ của “Quỹ đoàn kết ưu tiên – phát huy di sản bảo tàng” của Pháp và của Chính phủ Việt Nam, đang tiến hành cùng với 4 bảo tàng khác của Viêt Nam. (Bảo tàng dân tộc học Hà Nội, Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Đắc Lắc).

• Nhật Bản:

Tổ chức Toyota Foundation và một số trường Đại học của Nhật Bản đã tài trợ cho đề tài hợp tác nghiên cứu các tháp Chăm và đã tặng cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm một bộ ảnh chụp các di tích Chăm tại Việt Nam.

• Úc

Từ năm 1997, Trường Đại học Tây Sydney và Bảo tàng New South Wales (Úc) thiết lập quan hệ và cử nhiều đoàn chuyên gia đến nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

• Hoa Kỳ

Năm 2005, Quỹ của Đại sứ (Hoa Kỳ) dành cho bảo tồn văn hóa (Ambassador’s Fund for Cultural Preservation) đã tài trợ cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm thực hiện chương trình nghiên cứu về văn hóa Chăm đương đại. Kết quả của chương trình là bộ sưu tập hiện vật và hình ảnh về lễ hội, nhạc cụ, trang phục Chăm hiện đang trưng bày tại Bảo tàng.

Hội Châu Á (Hoa Kỳ) đang xúc tiến các thủ tục mượn một số hiện vật của Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cùng với các hiện vật của các Bảo tàng khác của Việt Nam) để tổ chức cuộc trưng bày “Nghệ thuật cổ Việt Nam” tại thành phố New York và thành phố Houston trong năm 2009.

• Các quốc gia châu Âu (EU)

Bảo tàng Điêu khắc Chăm gửi 2 hiện vật tham gia Triển lãm ” Việt Nam – Quá khứ và Hiện tại” tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Brussels, Bỉ và Bảo tàng Dân tộc học Vienne, Áo từ tháng 6/2003 đến tháng 10/2004.

• ẤnĐộ

Năm 2004, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã cử một cán bộ tham gia khóa đào tạo về tiếng Anh và văn hóa Ấn Độ tại Viện Ngôn ngữ Hyderabad (Ấn Độ) trong chương trình tài trợ của Chính phủ Ấn Độ.

Năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đưa Bảo tàng Điêu khắc Chăm vào danh sách những bảo tàng tham gia Chương trình trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các nội dung cụ thể của chương trình sẽ được triển khai trong thời gian tới.

• Campuchia

Trong chương trình hợp tác với Pháp, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã tiếp nhận các cán bộ bảo quản của Bảo tàng quốc gia Nông – Pênh đến làm việc tại xưởng bảo quản, cùng tham gia phục chế và trao đổi kinh nghiệm với cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Chăm về công tác bảo quản, phục chế hiện vật đá.